Stichting ConnectingFriends

De Stichting ConnectingFriends beheert het platform en zorgt ervoor, dat de bijdragen van leden ten goede komen aan de sociale projecten.
Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun inzet. Werkzaamheden worden uitgevoerd in de vorm van vrijwilligerswerk.

Adres: Achterstekamp 31, 9301 RB  RODEN
E-mail: info@connectingfriends.net
KvK: 71491775
RSIN: 858736883
Vestigingsdatum: 23 april 2018
Voorzitter: Marian Stoppelenburg
Secretaris/penningmeester: Jan van Bon

Wil je geen lid worden, maar wil je wel de projecten ondersteunen?

Je donatie is zeer welkom op IBAN NL04RABO0332649164

Direct telefonisch contact

Heb je een vraag? Bel gerust even!

Telefoon: 050 364 1005 | 06 53521623 (Marian) | 06 53396570 (Jan)

Beleidsplan 2018-2020
De stichting stelt zich ten doel het ondersteunen van projecten met maatschappelijk verantwoorde doelen en het faciliteren van  ontmoetingen tussen leden ter bevordering van de sociale cohesie in de samenleving. De stichting beoogt niet het maken van winst.
Leden zijn stellen en alleenstaanden met ruimte in hun huis én in hun hart. Het zijn mensen die open staan voor ontmoetingen met onbekenden, en elkaar een gastvrij onthaal en verblijf bieden zonder elkaar daarvoor te betalen.
De stichting werkt vanuit de overtuiging dat ontmoetingen tussen mensen de wereld mooier maken. Als mensen meer aandacht en begrip voor elkaar hebben, zullen er minder conflicten in de wereld bestaan, en zullen de beschikbare resources eerlijker verdeeld worden.

Activiteiten
De stichting draagt op twee manieren bij aan een betere wereld:
•    De leden ondersteunen praktisch en financieel projecten voor een betere wereld, die zij zelf aandragen en goedkeuren.
•    Het platform faciliteert wereldwijd ontmoetingen tussen de leden.

Anno 2019 ondersteunen de leden van ConnectingFriends vier projecten:

  • SGV, Sociale Groeps Vakanties
  • crèche op Kaapverdië
  • Cirkel van Integratie'
  • platform ConnectingFriends

Werkwijze van de stichting
De stichting beheert het online platform www.ConnectingFriends.net, en bevordert het gebruik van dat platform.
Het bestuur van de stichting beoordeelt de ingebrachte projecten voor de besteding van de fondsen in de ‘spaarpot’, en brengt daarover jaarlijks verslag uit aan de leden.
Het bestuur legt projecten die voldoen aan de doelstelling van de stichting voor aan de leden, waarna de leden op basis van een stemming bepalen hoe de beschikbare fondsen uit de ‘spaarpot’ worden toegekend aan de projecten. Ieder lid kan bij een stemming één en slechts één stem uitbrengen. De verdeling van die stemmen bepaalt de verdeling van de beschikbare fondsen over de voorgelegde projecten.
Het bestuur ziet toe op de correcte besteding van de toegekende fondsen en op de verslaglegging daarover.

Financiering van goede doelen
Om sociale projecten voor een betere wereld mogelijk te maken, doneren leden van het platform vrijwillig aan de 'spaarpot' of per project. Leden mogen zelf projecten voordragen voor de besteding van de inhoud van deze ‘spaarpot’.
Jaarlijkse donaties aan geselecteerde projecten worden rechtstreeks aan de projecten uitgekeerd, zo nodig via de indieners, maar dan alleen tegen het overleggen van alle bonnen.
Het lid dat het project heeft ingediend, zorgt zelf voor de rapportage. Korte lijnen en kleinschaligheid zijn hierbij kernwoorden.
Financiële verslaglegging over het eerste boekjaar 2018 vindt plaats in 2019.
De Stichting ConnectingFriends heeft twee sponsors:
Consonante Communicatie
Inform-IT, Kenniscentrum voor Servicemanagement

 

 

Share this