Cirkel van Integratie, een verrijking voor onze samenleving

Voorstel pilot 'Cirkel van Integratie'

Een Cirkel van Integratie biedt vluchtelingen die in ons land soms al jarenlang wachten op een verblijfsvergunning een mogelijkheid om snel, veilig en goed begeleid hun leven hier op te bouwen. De invoering van de Cirkel van Integratie leidt bovendien tot betere integratie én tot forse besparingen op de kosten van de overheid.

Deze uitspraken zijn gebaseerd op het succes van het Canadese concept ‘Group of Five’ en op de persoonlijke ervaring met de opvang van vluchtelingen zonder status van Marian Stoppelenburg en Jan van Bon uit Roden, leden van ConnectingFriends. Zij stellen daarom voor een pilot te starten met een Cirkel van Integratie in diverse gemeenten.

Een legale manier voor particulieren om hulp te bieden

Landelijke invoering van de Cirkel van Integratie in Nederland creëert naast de huidige opvang door de overheid een legale manier voor particulieren om vluchtelingen te helpen. Dat die behoefte volop bestaat, blijkt uit reacties op de publicaties over de jonge Afghaanse vluchteling die bij Marian en Jan woont sinds september 2017, toen uitzetting voor hem dreigde. Overal in het land blijken betrokken burgers zich te ontfermen over vluchtelingen die tussen wal en schip belanden door langlopende asielprocedures.

Waardevol voor onze samenleving

De Cirkel van Integratie pakt het onzichtbare probleem aan van de illegale vluchtelingen in ons land. De beoogde opvang door particulieren leidt bovendien tot besparingen op kosten van advocaten, rechters, artsen, psychologen, medewerkers van IND, COA, DT&V en politie. Het belangrijkste voordeel van deze aanpak echter betreft de tweezijdige, geografisch verspreide integratie. Een Cirkel zorgt voor een verrijking van het leven, zowel van de vluchtelingen als van de betrokken Nederlanders en hun sociale netwerken.

Meer informatie is op te vragen via het contactformulier. Bellen met Marian Stoppelenburg kan ook: 06 53521623
 

Share this