Cirkel van Integratie, een verrijking voor onze samenleving

“Een Cirkel van Integratie biedt vluchtelingen die in ons land soms al jarenlang wachten op een verblijfsvergunning een mogelijkheid om snel, veilig en goed begeleid hun leven hier op te bouwen. De invoering van de Cirkel van Integratie leidt bovendien tot betere integratie én tot forse besparingen op de kosten van de overheid.”

Deze uitspraken zijn gebaseerd op het succes van het Canadese concept ‘Group of Five’ en op de persoonlijke ervaring met de opvang van vluchtelingen zonder status van Marian Stoppelenburg en Jan van Bon, leden van ConnectingFriends uit Roden. Zij hebben Staatssecretaris Mark Harbers in maart 2018 toestemming gevraagd voor een pilot van de 'Cirkel van Integratie'.(zie Dagblad Trouw, 17 april 2018)

Waarom de 'Cirkel van Integratie'?

 • oplossing uitzichtloze asielprocedures
 • verbetering integratie 
 • vermindering financiële afhankelijkheid 
 • vervulling behoefte om vluchtelingen te helpen

Legalisering particuliere hulp en opvang

Landelijke invoering van de Cirkel van Integratie in Nederland creëert naast de huidige opvang door de overheid een legale manier voor particulieren om vluchtelingen te helpen. Dat die behoefte volop bestaat, blijkt uit reacties op de publicaties in diverse dag- en weekbladen en op radio en tv, over de jonge Afghaanse vluchteling die bij Marian en Jan woont sinds september 2017, toen uitzetting voor hem dreigde. Overal in het land blijken betrokken burgers zich te ontfermen over vluchtelingen die tussen wal en schip belanden door langlopende asielprocedures. 

Hoe werkt dat, zo'n Cirkel van Integratie?

Gebaseerd op het Canadese systeem 'Group of Five' voor opvang van vluchtelingen door particulieren, ziet het 'stappenplan' voor een Cirkel van Integratie in Nederland er zo uit:

 • Ontmoeting Nederlander en een vluchteling zonder status
 • Persoonlijke betrokkenheid, er is een 'klik'
 • Groepsvorming door 5 personen of gezinnen
 • Inschatting motivatie van vluchteling door de groep
 • Cirkel maakt een plan voor:
  1. huisvesting, zorg, vervoer, kleding, voeding
  2. taalverwerving en sociale integratie
  3. financiële en administratieve ondersteuning
  4. begeleiding bij opleiding, werk en sollicitaties
 • IND checkt op veiligheidsrisico’s
 • IND geeft een verblijfsvergunning af
 • Cirkel start tweejarig integratietraject

Waardevol voor onze samenleving

De Cirkel van Integratie pakt het onzichtbare probleem aan van de illegale vluchtelingen in ons land. De beoogde opvang door particulieren leidt bovendien tot besparingen op kosten van advocaten, rechters, artsen, psychologen, medewerkers van IND, COA, DT&V en politie. Het belangrijkste voordeel van deze aanpak echter betreft de tweezijdige, geografisch verspreide integratie. De geografische verspreiding voorkomt gettovorming in de grote steden en zorgt voor een betere benutting van de ruimte buiten de Randstad.

Aanmelden nieuwsbrief

Ex-staatssecretaris Mark Harbers (VVD) beschrijft - in zijn brief aan de Tweede Kamer van 30 maart 2018, 'Integrale migratieagenda' (pagina 9) de overlast in gemeenten door illegalen. Ook benoemt hij de noodzaak van het stimuleren van integratie en participatie (pagina 12). De Cirkel van Integratie levert op dat punt een structurele oplossing.

De voordelen van de 'Cirkel van Integratie'

 • kans voor vluchtelingen zonder status
 • verbetering participatie en sociale integratie (tweezijdig)
 • besparing van kosten voor de overheid
 • verrijking van de levens van álle betrokkenen en hun netwerken
 • legalisering van de bestaande en gewenste particuliere hulp
 • vergroting van het aanbod op de arbeidsmarkt
 • betere benutting van woonruimte in Nederland

Steun je dit project?

Ondersteun je dit project, wil je meedoen of betrokken blijven, schrijf je dan in als lid van ConnectingFriends of meld je aan voor de nieuwsbrief. Je maandbijdrage van €2,50 gaat via de Stichting ConnectingFriends naar de ondersteuning van de projecten.

Overweeg je serieus een Cirkel van Integratie te vormen, lees dan op de pagina met nieuwsbrieven het document 'Een pilot voor de Cirkel van Integratie'. In dit stuk vind je praktische details en een inschatting van de kosten voor een cirkel.

Contact tussen Nederlanders en nieuwkomers

Voor nieuwe inwoners van Nederland die al wel in het bezit zijn van een verblijfsvergunning blijkt het ook erg moeilijk om Nederlanders te leren kennen. De meesten willen dat graag. Daarvoor is van twee kanten lef en initiatief nodig. Lidmaatschap van ConnectingFriends lost dat probleem op. Voor wie is ConnectingFriends bedoeld?

Stel je voor...

"Stel je voor, dat jij alleen of samen met je partner..." In 86 seconden hoor je waarom het voor jou interessant kan zijn lid te worden van ConnectingFriends.

 

Lid worden

Sta je open voor ontmoetingen, wil je geld besparen én bijdragen aan de projecten? Schrijf je in via de groenblauwe knop INSCHRIJVEN boven aan deze pagina. Wil je eerst meer weten? Ga dan naar 'Lid worden'.

De Cirkel van Integratie is een project van ConnectingFriends, net als de crèche op Kaapverdië.

 

Share this