Projecten

Ontmoetingen leiden tot waardevolle projecten

Omdat dromen niet genoeg is, dóet de Stichting ConnectingFriends iets om de wereld mooier te maken. Op twee manieren:

  1. De leden ondersteunen vrijwillig projecten die andere leden aandragen en begeleiden.
  2. Het platform faciliteert wereldwijd ontmoetingen tussen de leden via Zoom of bij elkaar thuis.

Een project dat bijdraagt aan een betere wereld, begint met een ontmoeting. De leden van ConnectingFriends ondersteunen op dit moment (2021) zeven projecten:

  1. SGV, Sociale Groepsvakanties voor onder andere vluchtelingengezinnen met jonge kinderen
  2. crèche in Ribeira Grande op Santo Antão, Kaapverdië
  3. sociale interventie in het dorp Chã das Furnas op Santo Antão, Kaapverdië
  4. 'Cirkel van Integratie'
  5. het platform ConnectingFriends zelf om de ontmoetingen te faciliteren
  6. de strijd om een waardevolle plek in Nederland van een jong Koerdisch gezin uit Iran

Sluit jij je aan als lid, dan mag je zelf ook een project aandragen.

Sociale Groepsvakanties

Een van de leden van ConnectingFriends is actief als vrijwilliger betrokken bij de organisatie van vakantieweken voor vluchtelingengezinnen. In de zomer van 2019 doneert het platform aan SGV speelmateriaal dat ook de komende jaren de kinderen nog meer plezier biedt tijdens die ene, belangrijke vakantieweek.

Crèche in Ribeira Grande, Santo Antaõ Kaapverdië

Sinds januari 2017 steunen de leden van ConnectingFriends een crèche in het dorp Ribeira Grande op het eiland Santo Antão in Kaapverdië. In januari 2018 is voor de tweede keer een bedrag geschonken aan de crèche. Lees meer over het project "Crèche op KaapVerdië'...

Sociale interventie in het dorp Chã das Furnas

In Chã das Furnas wonen ongeveer 160 mensen. Gebrek aan regen maakt het bestaan zwaar, waardoor jonge mensen het dorp verlaten. De sociale interventie, gedragen door onder andere twee leden van ConnectingFriends, Maria en Albert, is gericht op een nieuwe taakverdeling, waardoor er bestaanszekerheid komt voor alle dorpsbewoners. In februari 2020 bezochten Irene en Gerrit, leden van ConnectingFriends uit Maarssen, het dorp in de bergen (foto hieronder) en de crèche in Ribiera Grande op Santo Antaõ. Bekijk de foto's en lees de ervaringen van Irene en Gerrit die namens ConnectingFriends een donatie overhandigden aan Maria en Albert, twee inwoners van Rotterdam die een groot deel van het jaar op Santo Antaõ wonen.

Cirkel van Integratie: legalisering particuliere opvang vluchtelingen

In maart 2018 presenteren twee leden van ConnectingFriends een plan om het onzichtbare probleem van vluchtelingen zonder status structureel aan te pakken. Het voorstel is gebaseerd op het succesvolle Canadese concept 'Group of Five'. Lees meer over het project de 'Cirkel van Integratie'...

Het platform ConnectingFriends

Marian Stoppelenburg en Jan van Bon zijn de initiatiefnemers van ConnectingFriends. Zij werken en investeren sinds 2015 vrijwillig aan het platform. Een deel van de lidmaatschapsbijdragen (€6 per jaar per lid) dekt de vaste kosten voor het platform. Het overige geld, inclusief de vrijwillige bijdragen van de leden voor projecten, wordt in overleg met de leden verdeeld over de andere projecten.

Jong Koerdisch gezin in ernstige problemen door bureaucratie

Leden van ConnectingFriends zetten met name hun netwerken in Nederland in om Ako en Nashmil uit Iran te helpen hun droom op een betekenisvolle toekomst in Nederland voor henzelf en voor hun zoontje (2013) te realiseren. Ako wil zijn ervaring als architect in Iran in Nederland inzetten bij bouwprojecten. Nashmil zet haar studie psychologie graag in, om kinderen, jongeren en gezinnen in de Nederlandse samenleving te helpen.

Op dit moment (zomer 2020) staat een rechtszaak tegen DUO over de terugbetaling van hun leningen voor inburgering op de planning voor het najaar 2020. DUO eist bijna €20.000 van deze mensen die in 2019 met hoge cijfers zijn geslaagd voor alle inburgerinsexamens. DUO beweert dat één klein onderdeel te laat is ingeleverd...

Diverse partijen zijn inmiddels ingezet om de verbijsterende beslissing van DUO terug te draaien. Een advocaat en de Stichting Civic zijn betrokken bij dit drama. Ako en Nashmil willen niets liever dan hun opleidingen uit Iran en hun kennis en (levens)ervaring in Nederland inzetten om zelfstandig en financieel onafhankelijk in Nederland een waardevolle plek te vinden.

Goed nieuws in april 2021

In april 2021 heeft de Rechtbank in Rotterdam DUO de opdracht gegeven de eis tot terugbetaling in te trekken. Ako en Nashmil kunnen nu zonder de enorme schuld verder met hun plannen voor de toekomst in Nederland. Ako werkt hard om als architect aan de slag te kunnen. Nashmil wil haar dankbaarheid aan Nederland laten zien door als jongerenwerker vanuit haar eigen ervaring als vluchteling en 'nieuwe Nederlander' hulp te bieden aan jongeren in de regio Rotterdam. Wie helpt haar aan de juiste contacten?

Projecten ondersteunen, hoe werkt dat?

Als lid betaal je €0,50 per maand aan de 'spaarpot' van het platform. Je mag ook zelf projecten voordragen. Op basis van vrijwillige bijdragen krijgen de projecten financiële ondersteuning. De persoon die het project heeft ingediend, zorgt zelf voor de presentatie en rapportage. Korte lijnen en kleinschaligheid zijn hierbij kernwoorden.

Aanmelden nieuwsbrief

Uitvoering en verantwoording

Leden van ConnectingFriends dragen zelf projecten aan. De toekenning van ongelabelde, vrijwillige bijdragen vindt eveneens plaats door de leden van ConnectingFriends in overleg met het bestuur van de Stichting ConnectingFriends. Hierdoor ontstaat een systeem van micro-financiering van maatschappelijk verantwoorde doelen.

Een lid dat een project heeft ingebracht legt zelf verantwoording af over de effectieve besteding van de toegekende middelen. Een rapportage van de bereikte resultaten verschijnt op de site en via de openbare nieuwsbrief.

Jaarlijks legt de Stichting ConnectingFriends verantwoording af aan haar leden over de ontvangsten en de bestedingen. De stichting streeft jaarlijks naar volledige besteding van ontvangen bijdragen aan de projecten. Door de hoge mate van participatie door de leden van het platform ontstaat een uiterst efficiënte exploitatie van het fonds: de kosten van een complexe organisatie, zoals bij veel goede-doelenorganisaties het geval is, worden vermeden, en door het kleinschalige karakter van de projecten is de verantwoording van de besteding door de betrokken leden zelf realistisch.

Lid worden voor €6 per jaar

Sta je open voor ontmoetingen (lees de ervaringen van anderen), wil je geld besparen én bijdragen aan de projecten? Ga naar de pagina 'Lid worden' voor alle informatie over het lidmaatschap.

 

Share this