Projecten

Ontmoetingen leiden tot waardevolle projecten

Omdat dromen niet genoeg is, dóet de Stichting ConnectingFriends iets om de wereld mooier te maken. Op twee manieren:

  1. De leden ondersteunen praktisch en financieel projecten die zij zelf aandragen en goedkeuren.
  2. Het platform faciliteert wereldwijd ontmoetingen tussen de leden

Een project dat bijdraagt aan een betere wereld, begint bij een ontmoeting. De leden van ConnectingFriends ondersteunen op dit moment drie projecten: SGV, Sociale Groepsvakanties voor onder andere vluchtelingengezinnen met jonge kinderen, een crèche op Santo Antão, Kaapverdië (foto hierboven) en de 'Cirkel van Integratie'. Sluit jij je aan als lid, dan mag je zelf ook een project aandragen.

Sociale Groepsvakanties

Een van de leden van ConnectingFriends is actief als vrijwilliger betrokken bij de organisatie van vakantieweken voor vluchtelingengezinnen. In de zomer van 2019 doneert het platform aan SGV speelmateriaal dat ook de komende jaren de kinderen nog meer plezier biedt tijdens die ene, belangrijke vakantieweek.

Crèche op Kaapverdië

Sinds januari 2017 steunen de leden van ConnectingFriends een crèche op het eiland Santo Antão in Kaapverdië. In januari 2018 is voor de tweede keer een bedrag geschonken aan de crèche. Lees meer over het project "Crèche op KaapVerdië'...

Cirkel van Integratie: legalisering particuliere opvang vluchtelingen

In maart 2018 presenteren twee leden van ConnectingFriends een plan om het onzichtbare probleem van vluchtelingen zonder status structureel aan te pakken. Het voorstel is gebaseerd op het succesvolle Canadese concept 'Group of Five'. Lees meer over het project de 'Cirkel van Integratie'...

Projecten ondersteunen, hoe werkt dat?

Als lid doneer je €5 per maand aan de 'spaarpot' van het platform. Je mag ook zelf projecten voordragen. Op basis van stemming door de leden krijgt een aantal projecten financiële ondersteuning uit de spaarpot. De persoon die het project heeft ingediend, zorgt zelf voor de rapportage. Korte lijnen en kleinschaligheid zijn hierbij kernwoorden.

Aanmelden nieuwsbrief

Uitvoering en verantwoording

Leden van ConnectingFriends dragen zelf projecten aan. De toekenning van bijdragen uit het fonds vindt eveneens plaats door de leden van ConnectingFriends. De leden ontvangen een overzicht van projecten, en via een online stem-mechanisme bepalen de leden vervolgens de verdeling van de beschikbare middelen over de projecten. Hierdoor ontstaat een systeem van micro-financiering van maatschappelijk verantwoorde doelen, zodat iedere individuele bijdrage aan het fonds direct te koppelen is aan een concreet, kleinschalig project.

Een lid dat een project heeft ingebracht legt zelf verantwoording af over de effectieve besteding van de toegekende middelen. Een rapportage van de bereikte resultaten verschijnt op de site en via de openbare nieuwsbrief.

Jaarlijks legt de Stichting ConnectingFriends verantwoording af aan haar leden over de ontvangsten en de bestedingen. De stichting streeft jaarlijks naar volledige besteding van ontvangen bijdragen aan de ingebrachte projecten. Door de hoge mate van participatie door de leden van het platform ontstaat een uiterst efficiënte exploitatie van het fonds: de kosten van een complexe organisatie, zoals bij veel goede-doelenorganisaties het geval is, worden vermeden, en door het kleinschalige karakter van de projecten is de verantwoording van de besteding door de betrokken leden zelf realistisch.

Lid worden

Sta je open voor ontmoetingen (lees de ervaringen van anderen), wil je geld besparen én bijdragen aan de projecten? Ga naar de pagina 'Lid worden' voor alle informatie over het lidmaatschap.

 

Share this