Frequently Asked Questions

Wat is het?

Nee, CouchSurfing is gericht op het gratis verblijf op een specifieke locatie, niet in eerste instantie op de ontmoeting. Dat verblijf duurt vaak meerdere dagen. CouchSurfing wordt vooral gebruikt door jongeren, veelal studenten.

Bij ConnectingFriends staat juist de ontmoeting centraal. ConnectingFriends is gericht op alle mensen met ruimte in hun hart en in hun huis, die open staan voor nieuwe sociale contacten. De gemiddelde leeftijd van leden ligt aanzienlkjk hoger dan bij Couchsurfing.

CouchSurfing stelt geen eisen aan het comfort of voorzieningen. ConnectingFriends stelt als eis aan de leden, dat zij bereid en in staat zijn andere leden een plaats aan tafel en/of een comfortabel verblijf te bieden.

Een verblijf via ConnectingFriends is gratis. Het platform is gericht op de ontmoeting met andere leden van het platform.

AirBNB en Bed&Breakfast zijn commerciële initiatieven, gericht op de verhuur van logiesruimte. Daarbij kan tegen betaling ook een maaltijd of ontbijt worden geleverd.

Het is natuurlijk niet onmogelijk dat je via zo'n platform ook een leuke ontmoeting hebt, maar normaliter is het daar de bedoeling om geld te verdienen. Een leuke ontmoeting is dan toeval. Bij ConnectingFriends gaat het alleen om die ontmoeting, en kun je geen geld verdienen aan je gasten. Daarmee weet je zeker dat het beiden om die ontmoeting gaat.

"Vrienden op de Fiets" heeft ontmoetingen tussen recreatieve reizigers - die zich op eigen kracht voortbewegen - en bewoners van gastadressen als doel, maar hanteert een standaard financiële vergoeding voor het verblijf.

Het is natuurlijk niet onmogelijk dat je via dat platform ook een leuke ontmoeting hebt, maar omdat de gastadressen er geld aan verdienen vind je onder die gastadressen veel commerciële aanbieders. Een leuke ontmoeting is dan toeval. Bij ConnectingFriends gaat het alleen om die ontmoeting, en kun je geen geld verdienen aan je gasten. Daarmee weet je zeker dat het beiden om die ontmoeting gaat.

ConnectingFriends beperkt zich bovendien niet tot wandelaars en fietsers: iedereen kan lid worden, of ze nou op reis zijn of niet, en ongeacht de manier waarop zij reizen.

Nee, het netwerk is geen datingsite, al is het natuurlijk best mogelijk dat uit de ontmoetingen tussen leden een relatie ontstaat. Dat laatste kan immers overal gebeuren. Bij ConnectingFriends staat de ontmoeting tussen leden centraal. Wie een nieuwe partner zoekt verwijzen we graag naar de alom beschikbare datingsites: die zijn daar op ingesteld.

Het netwerk is een initiatief van Stichting ConnectingFriends. Vrijwilligers van Stichting ConnectingFriends beheren de website, ondersteunen de deelnemers, en monitoren de afspraken t.b.v. de sociale veiligheid. ConnectingFriends  is een stichting en heeft dus geen winstoogmerk: het exploitatieoverschot wordt besteed aan de projecten de door de leden zijn geselecteerd.

Hoe werkt het?

Zodra je een account aanmaakt voldoe je je eerste kwartaalbijdrage aan het fonds van ConnectingFriends. Je bent dan lid. Je kunt echter pas gebruik maken van het platform om ontmoetingen te plannen, als je je account geheel hebt ingevuld en je locatie hebt aangemaakt.

Dat mag je zelf bepalen. Je naam, je leeftijd, je geslacht, en de talen die je spreekt, zijn de minimale eisen. Verder mag je over jezelf vrijgeven wat je wilt: je interessegebieden, de aanwezigheid van huisdieren, je zakelijke LinkedIn-profiel of je Facebook-pagina.

Van je locatie is alleen het adres verplicht zodat je op de kaart komt te staan, en de talen die op de locatie worden gesproken, zodat bezoekers weten of jullie elkaar kunnen verstaan. Verder mag je alles vermelden wat je kwijt wil: een omschrijving van je locatie, je huisregels, je beschikbaarheid, foto's, wat je wil. Hoe meer informatie je over jezelf beschikbaar maakt, hoe beter je de wederzijdse verwachtingen ondersteunt. Aan de andere kant: een verrassende ontmoeting kan ook erg leuk zijn. Maak hierin je eigen keus en pas je gegevens aan als je gewend bent geraakt aan het netwerk.

In de eerste plaats ga je na of het uitkomt. Past het in je agenda, lijkt het je leuk om op de uitnodiging in te gaan? Accepteer dan het verzoek en stuur een bevestiging terug. In die bevestiging kun je verdere contactgegevens uitwisselen, zoals een telefoonnummer, of details over de geplande ontmoeting. De e-mailadressen van beide betrokkenen worden in de bevestigingsmail vermeld.

Je accepteert of weigert een verzoek in je dashboard. Je kunt daar steeds alle details van de ontmoeting terugvinden, en je privé-commentaar toevoegen.

Het is niet verplicht om een verzoek te accepteren. Je mag een verzoek weigeren: reageer dan op het verzoek in je dashboard met een afwijzing, en geef aan waarom je weigert. Het is voor alle betrokkenen prettig als je duidelijk maakt waarom het niet past, in plaats van alleen maar een kale weigering te sturen. Je kunt dan bijvoorbeeld aangeven dat je graag een andere keer op de uitnodiging ingaat, of een wederbezoek plannen.

Nee, er moet niets. Als je dat in overleg afspreekt, is een maaltijd natuurlijk een prima onderdeel van de ontmoeting. Samen eten is heel gezellig, maar een ontmoeting kan ook gewoon na etenstijd beginnen of op een ander deel van de dag plaatsvinden.

Leg de gegevens van je ontmoeting wel altijd vast in het systeem; dan weet je wie je wanneer hebt bezocht en wie wanneer jou heeft bezocht. Deze registratie vormt ook een onderdeel van de maatregelen om de sociale veiligheid te ondersteunen.

Nee, dat is niet aan de orde.

Het primaire doel is de ontmoeting en het gezamenlijk verblijf, niet een (goedkope) logeergelegenheid. Is dat laatste je wens, kies dan voor de reguliere, commerciële horeca, Bed&Breakfast, AirBNB, e.d., of voor een platform zoals CouchSurfing. Bij ConnectingFriends staat de ontmoeting met andere leden centraal.

Niet iedereen denkt hetzelfde over alles. Leden gaan met respect om met elkaars meningen. Uiteenlopende meningen maken de ontmoeting juist interessant.

Waardevolle contacten ontstaan door persoonlijke aandacht; vermijd daarom standaard verzoeken. Laat merken waarom je met een bepaalde persoon contact zoekt om een afspraak te maken.

Alleen volwassenen hebben toegang tot het netwerk.

ConnectingFriends is een platform om een ontmoeting met andere leden te faciliteren. Het platform is uitdrukkelijk geen datingsite. Als je wil daten, doe dat dan op een datingsite.

Maak nooit meer dan één profiel aan en maak geen nepprofielen. Leden moeten elkaar kunnen vertrouwen. Eén persoonlijk profiel kun je wel koppelen aan meerdere locaties, als je bijvoorbeeld een tweede huis in Frankrijk hebt.

Verblijven bij andere leden s is een voorrecht, geen recht. Een gastgever beslist steeds zelf of een ontmoeting op de gevraagde datum en tijd kan plaatsvinden. Een gastgever reageert met een toelichting als dit niet mogelijk is. Als een ontmoeting niet mogelijk is dringt de vrager niet aan.

Leden lossen hun eventuele geschillen in eerste instantie zelf op. Mocht dat niet lukken dan kunnen ze zich tot de beheerders wenden.

Alleen leden van ConnectingFriends mogen gebruik maken van de voorzieningen van het netwerk. Het gaat ten slotte om een vertrouwd netwerk. Als je een vriend(in) mee wil nemen naar een verblijf bij een ander lid, dan dient deze vriend(in) dus ook lid te zijn van ConnectingFriends. Is dat nog niet zo, nodig je vriend(in) dan uit lid te worden.

Een ontmoeting kun je samen met één of meer andere leden plannen. Het systeem ondersteunt de registratie van de ontmoeting in het dashboard van elk betrokken lid.

Als je dat in overleg met de ander zo afspreekt, mag dat natuurlijk. In principe geldt een logeerafspraak voor één nacht.

Voor de veiligheid van het systeem en de leden leg je alle afspraken vast via het systeem, in het uitnodigingenformulier.

De informatie die je zo vastlegt is alleen zichtbaar voor de leden die betrokken zijn bij een ontmoeting. De betrokkenen vinden die informatie dan terug in een overzichtelijk dashboard, zodat ze altijd eenvoudig kunnen achterhalen wie ze wanneer hebben bezocht, of met wie ze samen iets gedaan hebben.

Je hebt daarbij ook nog de mogelijkheid om in dat dashboard privé-informatie over de ontmoeting vast te leggen, die je alleen zelf kunt zien.

Hetzelfde als je anders ook zou doen: je laat je gastgever weten wat er aan de hand is. Uiteindelijk gaat het steeds om mede-leden, waar je respectvol mee omgaat.

Nee, je kunt een verblijf beperken tot een gezamenlijke maaltijd, samen een voorstelling bezoeken, samen de hond uitlaten, of samen aan een activiteit deelnemen. In veel gevallen - zeker als je op doorreis bent - is het juist handig en prettig om in het huis van de ander te blijven logeren, maar dat is niet verplicht. De invulling en de duur van het verblijf bepaal je in overleg met de andere partij.

Leden

Leden van ConnectingFriends hebben ruimte in hun hart en in hun huis en belangstelling voor nieuwe sociale contacten.

ConnectingFriends is een platform voor:

  • mensen die graag ergens heen gaan en een boeiende ontmoeting niet aan het toeval willen overlaten
  • mensen die werkelijk open staan voor nieuwe sociale contacten
  • mensen die met plezier hun voordeur en hun hart openen voor anderen
  • mensen die ... lees meer

Kosten

Niets. Elk verblijf (eten, drinken, overnachten) bij andere gastvrije leden van het platform is gratis.

Natuurlijk maakt de ander enige kosten door je verblijf, maar je maakt zelf net zulke kosten als anderen bij jou in huis verblijven. Leden betalen elkaar echter niets. Je draagt alleen bij aan het fonds voor een betere wereld.

Het lidmaatschap van ConnectingFriends kost €6 per jaar per lid. Dat is €0,50 per maand. Daarnaast doneer je een vrijwillige bijdrage aan projecten voor een betere wereld.

Daar krijgen de leden dan net zoveel ontmoetingen met anderen voor terug als ze zelf willen. Bovendien kunnen ze zelf projecten aandragen, en bepalen ze ook zelf aan welke projecten hun donaties worden besteed.

Leden kunnen jaarlijks naar eigen inzicht extra bijdragen schenken aan de geselecteerde projecten. Als je per jaar één commerciële overnachting uitspaart, dan heb je al zoveel kosten bespaard, dat je een leuke bijdrage aan één van de geselecteerde projecten kunt doen. Bovendien heb je tegelijkertijd je netwerk verrijkt met nieuwe mensen, én heb je een concrete bijdrage gedaan aan projecten voor een betere wereld.

Leden besparen elkaar dus een hoop kosten en krijgen daar bovendien iets prachtigs bij: échte ontmoetingen, zo vaak ze zelf willen, en een betere wereld via de gezamenlijke projecten.

Een ledenbijdrage van €0,50 per maand is een klein bedrag, maar bij grote aantallen leden zorgt dat toch al snel voor een overschot op de exploitatie. Dat overschot in het fonds besteedt ConnectingFriends geheel aan projecten met een maatschappelijk verantwoord doel, die door de leden zijn aangedragen en geselecteerd. 

ConnectingFriends is een stichting  en heeft dus geen winstoogmerk. Over de inkomsten en uitgaven legt ConnectingFriends jaarlijks op transparante wijze verantwoording af aan haar leden.

Een sociaal netwerk vergt technische en praktische voorzieningen om de veiligheid van het systeem en de sociale veiligheid van de leden maximaal te borgen. De ontwikkeling van die voorzieningen en de dagelijks ondersteuning van de leden wordt zoveel mogelijk gedaan door vrijwilligers, maar het netwerk heeft geen sponsors of subsidies. De kosten van de exploitatie worden gedekt uit de bijdragen in het gezamenlijke fonds. Deze kosten zijn gelukkig zeer beperkt, omdat we open source software gebruiken, en zoveel mogelijk werken met vrijwilligers.

Een belangrijke tweede reden voor een (kleine) bijdrage is gelegen in het weren van spammers. Als het lidmaatschap gratis zou zijn, zouden spammers via bots het netwerk vervuilen. Een kleine betaling verhindert dat deze bots doordringen in het platform.

Voorwaarden

Ja, dat mag. Het maakt in principe niet uit hoe die verhouding ligt. Zodra je lid bent, mag je net zo vaak anderen ontmoeten als je wilt. Of anderen ook jou bezoeken, ligt aan die anderen, niet aan jou – zolang jij maar open staat voor het verwelkomen van andere leden in je woning.

Ook al heb je zelf nog geen leden van het netwerk ontvangen, aarzel dan niet zelf verzoeken te doen voor je eigen reizen. Alle leden hebben immers gekozen voor dit netwerk en daarmee aangegeven, dat zij graag andere leden ontvangen in hun woning.

Natuurlijk, als je voor je werk ergens ver van huis moet zijn en je hebt geen zin in een onpersoonlijk hotel of ander commercieel onderkomen, dan kun je uitstekend gebruik maken van het netwerk. Je regelt op die manier een gezellige avond met andere leden, en de volgende ochtend ben je uitgerust, en vlak bij je bestemming.

Maak je gastgever vooraf wel duidelijk hoe vroeg je de volgende ochtend weer moet vertrekken. Ook hier geldt dat dit alleen werkt als de gastgever het goed vindt om zelf ’s morgens vroeg op te moeten staan.

Een logeergelegenheid voldoet aan de volgende minimale eisen: eigen slaapkamer; bed met goed matras; schoon beddengoed; handdoek; toegang tot een badkamer en toilet.

Huisdieren

Ieder gastadres vermeldt de aanwezigheid van eventuele huisdieren. Als je allergisch bent, of niet van (de aanwezige) huisdieren houdt, zoek dan een ander gastadres of neem voorzorgsmaatregelen.

Dat beslis je in overleg met het gastadres. Als beiden geen bezwaren hebben dan kan dat heel leuk zijn. Samen één of meer honden uitlaten kan bijzonder gezellig zijn. Denk aan een lange bos- of strandwandeling.

Je kunt ook een kat of een ander huisdier meenemen, maar alleen als het gastadres daarmee instemt.

Wat doe ik bij problemen?

Als een bezoek slecht bevallen is door onbehoorlijk gedrag van de gast of de gastgever, dan kun je dat melden bij de beheerder van het platform. De beheerder neemt elke klacht serieus en behoudt zich het recht voor leden te verwijderen uit het bestand en hun deelname te blokkeren.

Als een gast bijvoorbeeld later dan afgesproken arriveert, meteen naar de slaapkamer verdwijnt, en daarmee te kennen geeft niet geïnteresseerd te zijn in de geplande ontmoeting, dan is er sprake van misbruik.

Als tussen gastgever en gast zaken voorvallen die aanleiding zijn voor een geschil, dan geef je dat als betrokkene zelf aan bij de juiste instantie. In het geval van diefstal zou dat bijvoorbeeld de politie zijn. De beheerder helpt je zo nodig om de juiste instantie te vinden. Je bent echter altijd zelf verantwoordelijk voor je ontmoetingen.

NB:alle leden zijn met naam en toenaam bij de beheerder bekend, en van alle leden zijn email-adres en bankrekeningnummer vastgesteld en geverifieerd. Je kunt immers alleen maar lid worden nádat je een eerste betaling hebt verricht. Alleen dat gegeven maakt het al erg onwaarschijnlijk dat zoiets onder de leden van ConnectingFriends zou voorkomen. Belangrijker is echter het gedeelde karakter van ConnctingFriends-leden: de oprechte belangstellingen vóór de ander en de bereidheid om te delen mét die ander. Zo'n karaktertrek maakt misbruik wel erg onwaarschijnlijk. 

Hoe beheer ik mijn account?

Heb je een reden om even geen gebruik te maken van het netwerk, dan kun je dat eenvoudig aangeven in het veld 'Beschikbaarheid' van je locatie. Wil je op een later tijdstip weer actief meedoen, dan pas je opnieuw dat veld in je locatie aan. Op die manier kun je je account tijdelijk 'parkeren' zonder je toegang tot het netwerk en je historie te verliezen.

Wil je definitief uit het systeem verwijderd worden, ga dan op naar je dashboard naar je account, en kies [Cancel account]. Je persoonlijke gegevens verdwijnen dan uit het systeem.

Je ontmoetingen blijven in het systeem zichtbaar voor de betrokkenen, maar je persoonlijke gegevens zijn daarin vervangen door “Anoniem”. De bezoeken van anderen blijven op deze manier voor hen inzichtelijk, maar je persoonlijke gegevens zijn geanonimiseerd.

Ook de gegevens over je locatie verdwijnen, tenzij er nog een medebewoner actief is. Draag in dat geval eerst je locatie over aan die medebewoner, voordat je je account verwijdert. Je kunt de locatiebeschrijving aanpassen voordat je die locatie overdraagt aan de medebewoner.

Je kunt alleen een locatie verwijderen als je daar geen medebewoners meer hebt, en als je geen geplande ontmoetingen meer op die locatie hebt.

T.a.v. die medebewoner: draag ofwel je locatie over aan die medebewoner, of verwijder de medebewoner.

T.a.v. geplande ontmoetingen: cancel die onmoetingen, en de ander ontvangt automatisch een bericht. Informeer die ander zo mogelijk over de reden van het verwijderen van die ontmoeting.

Als je geen medebewoner en geen geplande ontmoetingen meer hebt, ga dan naar je locatie, kies Bewerken, en klik onderaan op de knop Verwijderen.

Veiligheid

Het netwerk is net zo veilig als z’n gebruikers. Je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor je beslissingen om een onbekende te ontmoeten, bij een onbekende te logeren of een onbekende gast welkom te heten in je eigen woning.

ConnectingFriends biedt een aantal voorzieningen om de sociale veiligheid binnen het netwerk te ondersteunen:

  1. ConnectingFriends is een sociaal netwerk. Mensen worden alleen lid als ze de Gebruiksovereenkomst onderschrijven, en daarmee verklaren dat ze bereid zijn hun hart en hun voordeur te openen voor andere leden.
  2. Contacten tussen leden zijn vrijwillig: je bent niet verplicht een verzoek voor een ontmoeting te accepteren. Accepteer dat alleen als je bijvoorbeeld vooraf contact hebt gehad via het systeem.
  3. Leden kunnen zich vooraf via het profiel oriënteren op een gastadres of een gast.
  4. Als de communicatie via het systeem verloopt, ligt vast wie wie bezoekt. Iemand die zich misdraagt, is direct op te sporen. NB: je ontmoetingen zijn alleen zichtbaar voor de deelnemers aan die ontmoeting, en voor de beheerders van het platform – voor je eigen veiligheid.
  5. Gebruikers onderschrijven allemaal een Gebruiksovereenkomst, waarin is vastgelegd dat ze zich tijdens een bezoek met respect gedragen.
  6. Bij elk bezoek kun je in een privénotitie vastleggen wat je daarvan wilt onthouden. Deze informatie zie jij alleen. Daarmee kun je voorkomen dat je per ongeluk opnieuw iemand bezoekt waar het niet zo mee klikte. Ook positieve ervaringen kun je daar voor jezelf vastleggen. ConnectingFriends hanteert op geen enkele manier een publiek beoordelingssysteem.

De beheerder van het netwerk volgt trends en uitschieters en neemt actie als daar aanleiding voor is. Wie klachten heeft over een gast of gastgever, kan deze rechtstreeks bij de beheerder indienen. Geschillen tussen leden worden in eerste instantie steeds tussen die leden opgelost. De beheerder stuurt bij, waar nodig. In extreme gevallen verwijdert de beheerder een lid uit het netwerk.

Nee, de gegevens van een ontmoeting zijn uitsluitend zichtbaar voor de betrokkenen. Je ziet dus (op je dashboard) wie je in de loop van de tijd bezocht hebt: dat is gemakkelijk als je later nog eens aan wilt kloppen. Je ziet ook wie jou wanneer bezocht heeft. Anderen zien dus niet met wie jij afspraken hebt gemaakt.